Psikolog Dr. Şükriye VAROL-Hekimlerimiz-Psikomer Psikiyatri Merkezi Samsun
Yüklemeyi Geç

Psikolog Dr. Şükriye VAROL

Psikolog Doktor Şükriye VAROL

psksukriyevarol@psikomer.com.tr

İŞ DENEYİMİ:

•        1979 Haziran da Hacettepe’den mezun olduktan sonra,16 Temmuz da Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Psikolog olarak çalışmaya başladım.Bu çalışma Mayıs 1996 yılına kadar sürdü.1994-96 yıllarında OMÜ Psikoloji Bölümünde dışardan öğretim görevlisi olarak,Çocuk-Gelişim Psikolojisi,Araştırma Teknikleri,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Klinik Psikoloji,Sağlık Psikolojisi,Psikolojik Danışma ve Rehberlik,Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme,Eğitim Psikolojisi derslerini okuttum..Mayıs 1996 yılından sonrada aynı üniversite de kadrolu öğretim görevlisi olarak,  ayni dersleri vermeye devam ettim.2000 yılında kendi isteğim ile  emekli oldum.

•        Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfında 8 ay Yönetici olarak çalıştım. Orada yapmam gerekenleri yaptığıma inandığımda kendi isteğim ile ayrıldım.

•        2003-2005 mart ayına kadar Eğitim Gönüllüleri Samsun Eğitim Parkında Yönetici olarak çalıştım. Yoğun çalışmaların ardından aynı nedenle kendi isteğimle ayrıldım.

•        2005 Yılından itibaren PSİKOMER’ de çalışmama devam etmekteyim

 YAYIN-KONGRE- EĞİTİM ve  SEMİNERLER:

Yayınlar:

• Varol, Ş; “Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Aleksitimik Özellikleri Üzerine Etkisi”, Doktora Tezi,  OMÜ, 1998,  SAMSUN.

• Varol, Ş ve Ersanlı,K; “Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Aleksitimik Özellikleri Üzerine Etkisi”, VIII: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, sf:180, 1999, TRABZON.

• Varol, Ş; “Lise Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, OMÜ, 1988, SAMSUN.

• Varol,Ş; “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Görülen Psikolojik Belirtiler ve Dağılımları”, (yayınlanmamış), 1997, SAMSUN.

• Varol, Ş; “Ortaöğretim Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Düşünce, Tutum ve Davranışları”, (yayınlanmamış), 1992, SAMSUN.

• Varol, Ş; “Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi Çalışanlarının Genel Kaygı Düzeyleri”, (yayınlanmamış), 1993, SAMSUN.

• Varol, Ş; “Karadeniz Bölgesinde Zeka Geriliğini Etkileyen Bazı Etmen-ler”,(yayınlanmamış), 1992, SAMSUN.

• Varol, Ş; “Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Maddelerin Tanımı, Sınıflandırılması ve Etkileri”, İçgörü Dergisi, sayı:2, yıl:1, 1998, SAMSUN.

•  Varol, Ş; “Aleksitimi”, İçgörü Dergisi, sayı:4, yıl:2, 1998, SAMSUN.

•  Varol, Ş; “Stres”, İçgörü Dergisi, sayı:5, yıl:2, 1998, SAMSUN.

• Varol,Ş; “Çocuğun Sağlıklı Gelişiminde Anne-Baba Tutumları”, Enikonu Dergisi, Sayı:2, 2010, SAMSUN.

• Varol, Ş; “Psikolojik Yaşam” köşesinde haftalık psikoloji Yazıları, Halk Gazetesi, 2001-2002, SAMSUN.

 Kongre-Eğitimler:

• VIII. Ulusal Eğitim Kongresi, Bildirili (Aleksitimi) katılım, 1-3 Eylül 2000, TRABZON.

• XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Bilişsel-Davranışsal Yaklaşımda Yeni Uygulamalar Çalışma Grubu, 20-22 Eylül 2000, İZMİR.

• Ulusal Özel eğitim Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi,  12-14 Kasım 2000, ANTAKYA.

• III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart 2005, İSTANBUL.

• EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) I.Seviye Uygulayıcı Sertifikası , DBE, 2-5 Kasım 2006, İSTANBUL.

•  IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 16-18 Mart 2005, İSTANBUL.

•  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) II.Seviye Uygulayıcı Sertifikası , DBE, 12-15 Mart 2007, İSTANBUL.

• “Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikler”, Öğretici: Dr.Alp Karaosmanoğlu,  2007 – SAMSUN

•  Viyana Test Sistemi Lisans Semineri” ,  Psikotek Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,2005 İSTANBUL.

*Çift ve Cinsel Terapiler Eğitimi, Eğitimci/Trainer:Prof.Dr.Mehmet Zati SUNGUR,Feniks Akademi.11 Ekim 2014-3 Mayıs 2015.Samsun.

*Clinical Reflexoloji Training Program.Brussel Capital Universıty.Insructors Clinıcal Reflexologıst Halil Tabur ve Esat Z.Başaran.10.08.2015.İstanbul.

 Seminer (Kendi tarafından) ve Çalışmalar:

• “Ana Baba Okulu: 3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Bedensel, Sosyal ve Psikolojik Gelişimleri”, 21. Mart 1999, SAMSUN.

• “Engelliler de İletişim Becerileri”, Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Bürosu Halk Eğitim Kursu, 05.Haziran.2000, SAMSUN.

• “Engellilere grupla Psikolojik Danışma”, İlkadım Rotary Kulübü Bedensel Engelliler Yaz Kampı, 31 Ağustos-03 Eylül 2000, SAMSUN.

• “ 6-11 ve 12-18 Yaş Grubu Çocuklarında Ana-Baba Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocuk Gelişimi Ve Psikolojik Sağlığı Üzerine Etkileri”, Özel Şahika İlköğretim Okulu, 14.Ocak 2001, RİZE.

• “Engellikle İlgili Kavramlar ve Engelli Çocuklarda Sağlıklı Ana-Baba Tutumları”, Halk Eğitim Kursu, 20 Mart 2001, SAMSUN.

• Engelli Yaşama Bakış, Engelle baş etme Stratejileri”, Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi, 12 Mayıs 2001, MALATYA.

• “İlköğretim Çağı Çocuklarının Okul Sonrası Zamanlarını Eğitsel Etkinliklerle Geçirmede Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV)nın  Yeri, Önemi ve Bu Bağlamda Samsun Eğitim Parkı’nın Eğitsel Destek Programı”, Samsun’da Eğitim Sorunları Paneli , 17.Ağustos 2001, SAMSUN.

•  “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”, Bafra 30 Ağustos İlköğretim Okulu, 27 Kasım 2008, SAMSUN.

 

 

 

.