PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME

Psikoteknik Değerlendirme Psikolog eşliğinde yapılan, testin yapıldığı oda ve testi yapan sürücünün kamera ile kayıt edildiği sürücünün dikkat, muhakeme yeteneği gibi yeteneklerinin ölçüldüğü testtir. Test bittikten sonra psikiyatrik hekim muayene raporu alınmalıdır.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME

    Psikoteknik Değerlendirme güvenli bir sürücülük için gerekli olan muhakeme yeteneği, hız ve mesafe algılama, seçici dikkat düzeyi gibi zihinsel, tepki hızı, el-göz, ayak koordinasyonu gibi psikomotor yetenek düzeyleri hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Merkezimizde;

* Alkollü Araç Kullanma

* Hız İhlali

* Karayolları Yönetmeliği 36d 

* 100 ceza puanı sınırını aşma nedeniyle sürücü belgeleri iptal edilen sürücülere belgelerinin geri verilip verillmeyeceğini  belirlenmesi hususunda piskoteknik değerlendirme hizmeti verilmektedir.

Ayrıca;

* Firmalara yönelik sürücü seçimi ve değerlendirme

* Öğrenci ve Personel Servisleri

* Turizm Acenteleri

* Nakliye ve Seyahat Şirketleri

* İlaç ve Pazarlama firmaları gibi sürücü istihdam eden kuruluşların, sürücü adaylarının seçimi için Psikoteknik Değerlendirme, Psikolojik Değerlendirme, Psikiyatrik Muayene ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

* Psikoteknik Değerlendirme Psikologlar tarafından yapılmaktadır.

.