Psikolog Naile Nur YILDIRIM

Psikolog Naile Nur YILDIRIM

psknyildirim@psikomer.com.tr

SERTİFİKA VE SEMİNER BİLGİLERİ

Tömer İngilizce Dil Sertifikası/ 2007-2008

The Scanbridge School of English/Studies of certificate / 07/08/2009

Bournemouth/ England

Psikanalitik Bakışlar 6 Sempozyumu/ 08-09/12/2012/ Psike İstanbul

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Kişisel Gelişim Seminerleri/2013 Bahar Dönemi / Bilgi Üniversitesi

Yetişkin Psikoterapileri Sempozyumu / 8-9 Mart 2014/ Oyun Terapileri ve Derneği ve Bilgi Üniversitesi

‘ Arkabahçe Pusula’ Mesleğe İlk Adım Programı /22 Şubat - 18 Nisan 2014(58 saat) / Arkabahçe Psikololojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Bilgi Üniversitesi Ulusal Psikoloji Günleri / 19-20 Nisan 2014

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günler-İlişkiler / 8-9 Mayıs 2014

Çift ve Cinsel TerapilerEğitimi-Mehmet Zihni Sungur/ 11Ekim 2014-3 Mayıs 2015

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi-Mehmet Zihni Sungur/Ekim 2014-Devam

 

Rorschach Test Eğitimi-Rorschach ve Projektif Testler Derneği-İrem Erdem Atak/ Aralık 2014-Devam

.