Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukğu

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

 

  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yeni tanınan bir durum değildir. Bu belirtileri taşıyanlar her zaman var olmuştur.

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,

* Aşırı hareketlilik

* Dikkat eksikliği ve

* İmpulsivite (Dürtüsellik), olarak sınıflandırılabilen üç temel belirti kümesinden oluşur.

DEHB tanısı konması için bu belirtilerin:

* En az 6 ay süregelmesi

* Çocuğun yaşından ve gelişimsel seviyesinden beklenenlere uygun olmaması,

* 7 yaşından başlamış olması,

* Belirtilenlerin birden fazla ortamda (örn: ev ve okul) görülüyor olması gereklidir.,

ALT TİPLER

DEHB Ne sıklıkla Görülür?

1- Birleşik Tip: Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik birliktedir. Bu bozukluğu olan çocuk ya da ergenlerin büyük bir çoğunluğunda birleşik tip görülür.

2- Dikkatsizliğin önde geldiği tip. Dikkatsizlik sorunu küçük yaşlarda ev içi etkileşimlerde, okul çağında ise öğretimsel etkinlikler sırasında sıklıkla gözlenir.

3- Hiperaktivite ve Dürtüselliğin Önde Geldiği Tip"(BTA) altında bir kategori daha bulunmaktadır. Bu tanı ölçütlerini karşıkamayan ve belirgin dikkatsizlik ya da hiperaktivite-dürtüsellik belirtileri ile ortaya çıkan bozukluklar için geçerlidir.

DEHB  Ne Sıklıkla Görülür?

DEHB okul çağı çocuklarının en az %3-5 inde görülür. DEHB erkeklerde, kızlara oranla 4:1 oranında daha sık görülür.

DEHB'nin Nedenleri:

DEHB'nin tek bir nedeni yoktur, aksine pek çok değişik nedenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bileşim çocuktan çocuğa farklı bir görünüm gösterir.

* Genlerin Rolü: İkiz çalışmalar DEHB riskinin %65/90 arasında genetik etkenlerle açıklanabilir olduğunu göstermektedir.

* Doğumun zor geçmesi veya doğum esnasında yaşanan sorunlar.

* Düşük doğum ağırlığı

* Annenin hamileliği boyunca bazı ilaçlar, sigara, alkol kullanımı.

* Beyin hastalıkları hasarları.

DEHB'ye Eşlik Eden Sorunlar:

DEHB'si olan çocuklarda genellikle eşlik eden başka sorunlarda görülür. Bunlar:

* Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu (ebeveny ve öğretmenlere karşı gelme)

* Kaygı bozukluğu, depresyon.

* Konuşma,okuma ve yazma ile ilgili sorunlar.

* Tik bozuklukları

TEDAVİ

DEHB'nin tedavisi uzman bir ekip tarafından yürütülür.

Tedavinin ilk şartı hekim, aile ve okul arasında sıkı bir işbirliğinin sağlanmasıdır. Çocuklara, aileye ve öğretmenlere DEHB hakkında bilgi, öneriler ve destek verilmesi tedavinin bir parçasıdır.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Tercih edilen tedavi çocuktan çocuğa farklılık göstermekle birlikte genellikle aşağıdaki gibidir.

* İlaç tedavisi

* Psiko-Sosyal-Eğitimsel müdahaleler: Aile eğitimi, Davranışsal terapiler, Aile terapisi, Problem çözme becerileri.

* Alternatif Tedaviler: Biofeedback, Diyet

* Tedaviyi takip ve izleme Hizmetleri

DEHB'li bir çocuğu olan ailenin bilmesi gereken çok önemli bazı bilgiler vardır. Bunlar;

* Bu bozukluk tedavi edilebilir.

* Tedavi edilmezse yetişkinliğe tanışabilir.

* Erken tanı tedavi sürecini kolaylaştırır.

* Tedavi edilmezse çocuğun yaşamını etkileyebilecek sorunlar yaşanabilir.

* Ailedeki tüm bireylerin tedaviye katılımı çok önemlidir.

İlgili kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

.