Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu tedavi edilebilir bir hastalıktır. Zamanında alınacak önlemlerle hayat çok kolaylaşır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

 

  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yeni tanınan bir durum değildir. Bu belirtileri taşıyanlar her zaman var olmuştur.

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,

* Aşırı hareketlilik

* Dikkat eksikliği ve

* İmpulsivite (Dürtüsellik), olarak sınıflandırılabilen üç temel belirti kümesinden oluşur.

DEHB tanısı konması için bu belirtilerin:

* En az 6 ay süregelmesi

* Çocuğun yaşından ve gelişimsel seviyesinden beklenenlere uygun olmaması,

* 7 yaşından başlamış olması,

* Belirtilenlerin birden fazla ortamda (örn: ev ve okul) görülüyor olması gereklidir.

 

İlgili kaynaklardan yararlanılanılmıştır

.